Chronos minnesbank

Herr Chronos har en bank i den lilla staden där han bor. Där kan självmedvetna och -upptagna människor pantsätta sina minnen om de har ont om tid – ja, tid är ju pengar – och de kan köpa andras för att förnya sig själv och starta om, igen och igen. Chronos pantbank erbjuder allt från några minuters tillfällig sinnesfrid för minnet av en smutsig affär till total påmyttfödelse mot betalning av allt du minns av dig själv, din bakgrund och dina nära och kära. Och om ett pantsatt minne inte köps tillbaka i tid, mals det ner i glömskans tidskvarn och äts upp av den mörka kraft som tjänas i det fördolda. Men det är inte bara människorna som lever i den lilla staden som besöker banken. Ibland dyker även förkroppsligade minnen upp – minnen av personer som vill berätta något viktigt för de som arbetar på Chronos bank.

Affischbild för operan Chronos minnesbank. Foto: Hedvig Jalhed

Den konceptuella operan Chronos minnesbank är spektakulär på flera sätt. Den skrivs av inte mindre än tre tonsättare gemensamt, den uppförs delvis slumpmässigt och den inkluderar möjligheter för dig som besökare att spela en avgörande roll. Chronos minnesbank spelas i i hemliga rum Halmstad i olika, separata delar med såväl spontana drop-in-besök som bokade privata rollspelsbesök mellan november 2019 och april 2020. Projektet genomförs med stöd av Kultur i Halland, Halmstads kommun och Statens kulturråd.

The conceptual opera Chrono’s Bank of Memories is spectacular in many ways. The music is written by three composers collaboratively, it is partly performed randomised and it includes opportunities for you as a visitor to play a crucial role for the plot. Chrono’s Bank of Memories will be performed secret venues in Halmstad in parts between November 2019 and April 2020. The project is supported by Kultur i Halland, the municipality of Halmstad and the Swedish arts council.

Medverkande: David Hornwall, Linus Flogell, Anna Thunström, Mattias Petersson, Daniel Hjorth och Qarin Wikström
Koncept, libretto och regi: Hedvig Jalhed
Musik: Mattias Petersson, Qarin Wikström och Daniel Hjorth
Scenografi och film: Mattias Rylander
Projektet genomförs med stöd av: Statens Kulturråd, Kultur i Halland och Kulturförvaltningen i Halmstad