Chronos minnesbank

Den konceptuella operan Chronos minnesbank är spektakulär på flera sätt. Den skrivs av inte mindre än tre tonsättare gemensamt, den uppförs delvis slumpmässigt och den inkluderar möjligheter för dig som besökare att spela en avgörande roll. Chronos minnesbank spelas i Halmstad i olika, separata delar med såväl spontana drop-in-besök som bokade privata rollspelsbesök mellan november 2019 och april 2020. Projektet genomförs med stöd av Kultur i Halland, Halmstads kommun och Statens kulturråd.

The conceptual opera Chrono’s Bank of Memories is spectacular in many ways. The music is written by three composers collaboratively, it is partly performed randomised and it includes opportunities for you as a visitor to play a crucial role for the plot. Chrono’s Bank of Memories will be performed in Halmstad in parts between November 2019 and April 2020. The project is supported by Kultur i Halland, the municipality of Halmstad and the Swedish arts council.