Chronos minnesbank

OBS! Samtliga föreställningar av Chronos minnesbank under 2020-21 är inställda på grund av covid-19.

Herr Chronos har en bank i den lilla staden där han bor. Där kan självmedvetna och -upptagna människor pantsätta sina minnen om de har ont om tid – ja, tid är ju pengar – och de kan köpa andras för att förnya sig själv och starta om, igen och igen. Chronos pantbank erbjuder allt från några minuters tillfällig sinnesfrid för minnet av en smutsig affär till total påmyttfödelse mot betalning av allt du minns av dig själv, din bakgrund och dina nära och kära. Och om ett pantsatt minne inte köps tillbaka i tid, mals det ner i glömskans tidskvarn och äts upp av den mörka kraft som tjänas i det fördolda. Men det är inte bara människorna som lever i den lilla staden som besöker banken. Ibland dyker även förkroppsligade minnen upp – minnen av personer som vill berätta något viktigt för de som arbetar på Chronos bank.

Chronos minnesbank presenterades som work-in-progress för drop-in-besök med fri entré hösten 2019. Våren 2020 återkommer konceptet i utbyggd form med möjlighet för både spontana besök och bokade tider för dig som vill rollspela i banken som en särskild karaktär. Banken håller öppet för allmänheten på Nygatan 1 i Halmstad 18–27 april. OBS! Samtliga föreställningar under våren 2020 är inställda på grund av covid-19.

Besökets längd avgörs av besökaren själv inom ramen för öppettiderna.

Affischbild för operan Chronos minnesbank. Foto: Hedvig Jalhed

Produktionsår: 2019–2020
Föreställningslängd: Flexibel
Språk: Svenska
Uruppförande, första delen: 16 november 2019
Övriga speldatum: 23 november 2019, 24 november 2019, 18–27 april 2020 (speltider presenteras inom kort)
Medverkande: David Hornwall, Linus Flogell, Anna Thunström, Mattias Petersson, Daniel Hjorth och Qarin Wikström
Koncept, libretto och spelledning: Hedvig Jalhed
Musik: Mattias Petersson, Qarin Wikström och Daniel Hjorth
Scenografi och film: Mattias Rylander
Projektet genomförs med stöd av: Statens Kulturråd, Kultur i Halland och Kulturförvaltningen i Halmstad