Om nyoperakompaniet Operation Opera

Det professionella nyoperakompaniet Operation Opera producerar och presenterar sedan 2010 ny musikdramatik och kammaropera, både i form av egna arrangemang i Halmstad och som nationella och internationella gästspel. Gruppen arbetar experimentellt med immersiva och interaktiva möten mellan artister och besökare i olika typer av nyopera och musikaliskt drivna upplevelseformer med den mänskliga rösten i centrum.

Läs mer:

Bakgrund och idé

Begreppet nyopera

Arbetsmetoder

Konstnärliga medarbetare och samarbeten