Konstnärliga medarbetare och samarbeten

Frida Alenius

Je suis Socrate

Martin Berggren

Pavlovs hund & Schrödingers katt

Linus Flogell

Chronos minnesbank

Daniel Hjorth

Chronos minnesbank

Petra Hjortsberg

Reich of Rán

David Hornwall

Chronos minnesbank

Den tilltalade

Pavlovs hund & Schrödingers katt

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Kabaré Scarabé – Noël Macabre

Kabaré Skarabé

Hedvig Jalhed

Chronos minnesbank

Reich of Rán

In the Darkness, Everything Went All Black

Den tilltalade

Je suis Socrate

Tvekampen

Pavlovs hund & Schrödingers katt

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen

Kabaré Scarabé – Noël Macabre

Kabaré Skarabé

Hipp Hipp Olé!

Joakim Jalhed

imagiMusic: Basics and Introduction

Britta Johansson

Pavlovs hund & Schrödingers katt

Lina Kindblad

Hipp hipp olé!

John Kinell

Den tilltalade

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen

Per Knagg

Pavlovs hund & Schrödingers katt

KROCK

Den tilltalade

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen

Akane Kusakabe

Je suis Socrate

Kristofer Langerbeck

Den tilltalade

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Samuel Magnusson

Hipp hipp olé!

Mattias Petersson

Chronos minnesbank

Reich of Rán

Den tilltalade

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen

Johan Reis

Tvekampen

Kabaré Skarabé – Noël Macabre

Kabaré Skarabé

Hipp hipp olé!

Mattias Rylander

Chronos minnesbank

Anfasia – Välkommen in i värmen

In the Darkness, Everything Went All Black

Den tilltalade

Tvekampen

Pavlovs hund & Schrödingers katt

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Helena Röhr

Kabaré Skarabé – Noël Macabre

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen

Kabaré Skarabé

Rickard Stierna

Den tilltalade

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen

Dan Svensson

Pavlovs hund & Schrödingers katt

Teatr Weimar

In the Darkness, Everything Went All Black

Anna W. Thorbjörnsson

Reich of Rán

Anna Thunström

Chronos minnesbank

Qarin Wikström

Chronos minnesbank

Marko T. Wramén

Reich of Rán

Agnes Wästfelt

Reich of Rán

In the Darkness, Everything Went All Black

Den tilltalade

Je suis Socrate

Tvekampen

imagiMusic: Basics and Introduction

Anfasisk underhållning

Välkommen åter till Anfasia

Anfasia – Välkommen in i värmen