Bakgrund och idé

Nyoperakompaniet Operation Opera har sedan 2010 utvecklat och producerat samtida musikdramatik, röstbaserade akter och utforskande operakoncept i kammarformat i Halmstad. Vår övergripande konstnärliga idé bygger på att både artister och besökare frivilligt vill utsätta sig för skeenden som inte är avslöjade eller avgjorda på förhand. Genom att arbeta med modulbaserade koncept snarare än med improvisation, bygger vi verk som till hög grad är genomkomponerade, men ändå i viss mån flexibla och töjbara. Ofta låter vi besökarens aktiva val och handlingar driva det musikdramatiska skeendet i olika riktningar. I vissa fall sätter vi den surrealistiskt immersiva upplevelsen i centrum.

Vi ser ett behov av musikdramatiska möten som förbryllar och förundrar, mer än de förklarar och förtydligar, som sätter fantasin i rörelse snarare än skapar samförstånd, igenkänning och enighet, och som uppmuntrar till såväl lekfull självdistans som inåtvänd kontemplation. Ofta innefattar våra operor parallella förlopp, rörligt besökande och alternativa slut. Vår önskan är att det ska vara lika omtumlande och märkligt att komma ut från en föreställning med Operation Opera som det förhoppningsvis är att stiga in i en, och att koncentrationen och den påträngande intensiteten i våra sjungna, spelade och omslutande upplevelser ska kontrastera skarpt mot vardagens lågmälda brus och blekt dämpade ljudmiljöer.

Den professionella ensemblen arbetar ofta platsspecifikt och på alternativa spelplatser i Halland. Efter att hyresmöjligheterna i Kulturhuset i Folkparken i Halmstad upphörde 2018, där Operation Opera byggde upp sin uttalat icke-institutionella arbetsplats de första åren, har sällskapet fört en nomadisk tillvaro i staden och ägnar sig nu mer genomgripande åt aktivering av tillfälliga lokaler och platser fria från koppling till standardiserad scenkonst och besökande.

Gruppens mest omtalade verk är den så kallade Anfasia-krönikan med en serie operor som utspelar sig i den fiktiva, dystopiska nationen och sinnestillståndet Anfasia, där besökarna utgör landets medborgare och deltar i det interaktiva och immersiva konceptet genom egna val och handlingar. Vid sidan av detta har Operation Opera presenterat allt från interaktiv brädspelsopera för barn till samtida sångspel och sensoriska rumsupplevelser.

Operation Opera har genom åren uppmärksammats i både lokal och nationell media, i tidningar som Hallandsposten, Expressen, Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet, i tidskrifter som Nutida Musik och Teatertidningen, samt på SR P1 och P4 och i SVT:s rikstäckande sändningar. Flera av gruppens operor har också presenterats i blackbox-format på turnér i Sverige och internationellt, till exempel på Fylkingen och Huset under bron i Stockholm, Atalante i Göteborg, C-Y Contemporary och Transistorfestivalen i Malmö, samt Óperudagar i Reykjavik.

Sedan 2018 arbetar Operation Opera med både regionalt och kommunalt uppdrag att utveckla en plattform för samtida musikdramatik i Halland och Halmstad. Ensemblens olika projekt har också stöttas av till exempel Statens Kulturråd, Kulturbryggan, Länsförsäkringar Halland, HFAB och Halmstads Näringslivs AB.

Operation Opera grundades av Hedvig Jalhed, som fungerar som ensemblens konstnärliga ledare, och återkommande medverkande är bland andra Agnes Wästfelt, John Kinell, David Hornwall, Rickard Stierna, Anna Thunström, Mattias Petersson och Mattias Rylander. Gruppen har även genomfört samarbetsprojekt med andra fria grupper, som KROCK och Teatr Weimar.