Arbetsmetoder

Operation Opera strävar aktivt efter att inte kopiera institutionella modeller och arbetsordningar, utan söker istället arbetsmetoder som matchar vår konstnärliga målsättning. Vi arbetar inte med auditionbaserade tillsättningar och undviker överdrivet strikta uppdelningar mellan autörer och aktörer, då samtliga ofta förväntas delta i helhetsprocessen. Vi arbetar huvudsakligen med nya originalverk som skrivs direkt för ensemblen. De medverkande ska inte bara prestera musikaliskt och sceniskt, utan även självständigt kunna bidra med konkret konstnärlig input, i såväl förberedande arbete som under framtagandet av verk, och i det publika framförandet. Till skillnad från gängse arbetssätt på operahus och i fria operagrupper, sätts  ensemblens samman före framtagandet av varje nytt verk, som skrivs för de röster, instrument och resurser som för tillfället finns samlade och bygger på de konstnärliga idéer som just då delas och upplevs som angelägna av gruppens medlemmar i sina respektive yrkesroller.

Vår intention att verka för ständig förnyelse och nya kombinationer innefattar även vår egen sammansättning och innebär att varje nyproduktion minst ska inbegripa en ny spelplats eller en ny konstnärlig medarbetare. Vi samarbetar även med andra etablerade konstellationer för att få nya infallsvinklar och för att tillföra fler kompetenser. På så sätt hoppas vi att kontinuitet och förändring, samt trygghet och utmaning balanseras, så att varken stagnation eller effektsökeri tar överhanden. Vi låter också samtliga underliggande delar av våra verk och uppsättningar vara öppna för inbördes påverkan under hela produktionsperioden och följer inga fastlagda perioder och ordningar för till exempel musikaliska respektive sceniska repetitioner – tyngdpunkten flyttas ideligen och arbetet förblir dynamiskt levande. Inte sällan låter vi besökarna möta våra mest experimentella uppsättningar som work-in-progress och vårt processbaserade arbetssätt leder i bästa fall inte bara till enskilda verk, utan också till att en hel genre utvecklas experimentellt i diverse nya, spektakulära riktningar.