Pavlovs hund & Schrödingers katt

En hund och en katt seglar in i en ny värld. Är det deras värld? Är de där frivilligt? Är de fångar i en bur? De får i uppdrag att hitta sig själva och letar efter sina jag, de spelar olika roller och bidrar till varandras föreställningar och vanföreställningar om sig själva och andra. Kedjan blir ett kretslopp; de blir barn och de blir djur om vartannat. Två operasångare, en jazzpianist och två multimusiker med rötterna i folk- och världsmusiken står på scen i Pavlovs hund & Schrödingers katt. De dukar upp ett smörgåsbord av naturliga avvikelser och normala beteenden, möten och maktutövning i självdiagnosernas, livscoachernas och populärpsykologins tidevarv. Bokstavligt möter bildligt i ett förvirrande moln av freudiansk cigarrök. Vem är sjuk och vem är frisk?

Continue reading ”Pavlovs hund & Schrödingers katt”