imagiMusic: Basics & Introduction

”ImagiMusic, the latest in recreational home products from trusted silence makers and cultural innovators Cage Corp. Have you ever wanted to make music out of thin air, or come up with artistical ideas on a whim? Look no further! ImagiMusic is an all encompassing training suite to help you create any sound art imaginable – anywhere, anytime. Use of imagiMusic is also applicable in health care and rehabilitation including, but not restricted to, cases of depression, cancer, narcolepsy, insomnia, coma and tennis elbow.”

Continue reading ”imagiMusic: Basics & Introduction”

Pavlovs hund & Schrödingers katt

En hund och en katt seglar in i en ny värld. Är det deras värld? Är de där frivilligt? Är de fångar i en bur? De får i uppdrag att hitta sig själva och letar efter sina jag, de spelar olika roller och bidrar till varandras föreställningar och vanföreställningar om sig själva och andra. Kedjan blir ett kretslopp; de blir barn och de blir djur om vartannat. Två operasångare, en jazzpianist och två multimusiker med rötterna i folk- och världsmusiken står på scen i Pavlovs hund & Schrödingers katt. De dukar upp ett smörgåsbord av naturliga avvikelser och normala beteenden, möten och maktutövning i självdiagnosernas, livscoachernas och populärpsykologins tidevarv. Bokstavligt möter bildligt i ett förvirrande moln av freudiansk cigarrök. Vem är sjuk och vem är frisk?

Continue reading ”Pavlovs hund & Schrödingers katt”

Anfasisk underhållning

I Anfasia blir alla vinnare. Det enda man behöver göra är att spela – och spela med. Både nya och gamla medborgare hälsas välkomna till ännu en kväll fylld av delaktighet, gemenskap och vänliga gester. Men måste Johan hela tiden värva nya medborgare? Vem är egentligen Vakthunden? Och vad är det som Ledningen försöker dölja? Kanske är det just din konspirationsteori om landet där allt bara blir bättre och bättre som besannas.

Continue reading ”Anfasisk underhållning”

Välkommen åter till Anfasia

Strävan efter evig ungdom och ett ordningsamt leverne i linje med det anfasiska idealet blir alltmer uppskruvad och intoleransen mot illegala skönhetsmetoder ökar. Det har också blivit hög tid för nya medicineringsritualer för landets medborgare. Om man inte intar medicin i tid kan biverkningar av den fantastiska genförädlingen innebära risker för grågång – den fruktade bristsjukdomen med symptom som svårartad minnesförlust, akuta talsvårigheter och apati. Många medborgare bär minnen från förra årets medicinering, då grågång drabbade det äkta paret Johan och Margreth, men Ledningen hävdar att man nu med hjälp av Härskarinnans nya undermedel, kallat koncentrat, har lyckats rädda dessa personer, som ändock inte hunnit gå alltför långt in i det gråa. I övrigt firas det lyckliga landet med sina förbättrade invånade med en myckenhet av ambrosiakaka. Översten låter alla bli vinnare i olika former av anfasisk välgångscertifierad underhållning och ledningen välkomnar både gamla och nya medborgare in i tryggheten och värmen, långt från Utomvärldens ytlighet och kyla.

Continue reading ”Välkommen åter till Anfasia”

Anfasia – Välkommen in i värmen

Härskarinnan har skapat Anfasia, landet där alla medborgare slipper tänka på svåra beslut. Hon har tagit sig in i alltings DNA och förbättrat och förädlat människorna. För att upprätthålla genförädlingen måste medborgarna i Anfasia inta medicin i gul mugg vid regelbundna medicineringsritualer, under ledning av den kompetenta Sköterskan. Vid medicineringsritualerna hyllas Härskarinnan och ordningen, man sjunger tillsammans och får så mycket ambrosiakaka man vill. Men vad händer om man inte får sin medicin?

Continue reading ”Anfasia – Välkommen in i värmen”